Algemeen Privacy Statement van Accell Nederland b.v. voor consumentengegevens

Batavus is onderdeel van Accell Nederland BV en de hieronder geformuleerde privacyverklaring is daarom ook geldig op batavus.nl.

 

Privacyverklaring Accell Nederland BV

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die door klanten en/of dealers zijn verstrekt en data verkregen, na toestemming, vanuit bezoek aan de website en/of social media. De bescherming van persoonsgegevens is belangrijk voor Accell Nederland. Wij zetten ons in voor de bescherming van uw gegevens en handelen in overeenstemming met toepasselijke privacywetten en uw privacy rechten. Deze privacyverklaring bevat belangrijke informatie over de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens en over uw wettelijke rechten.

 

Wanneer wij in deze verklaring de woorden ‘u’ of ‘uw’ gebruiken, betekent dit u, een gemachtigde persoon die namens u handelt of begunstigden en andere personen in uw huishouden of organisatie. Wanneer wij de woorden ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’ gebruiken, betekent dit Accell Nederland BV.

 

Hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken

De gegevens die wij over u verzamelen en de wijze waarop wij die gegevens verzamelen, variëren afhankelijk van hoe u onze services gebruikt en hoe u met ons, onze website en mobiele apps communiceert. De persoonsgegevens die wij over u verzamelen of in ons bezit hebben:

 1. worden rechtstreeks door u aan ons verstrekt;
 2. komen van derden;
 3. worden verzameld door uw activiteit op onze website en/of social media;
 4. worden verzameld door het gebruik van onze diensten.

 

Als u een fiets of een ander product koopt, worden uw gegevens door uzelf of door een dealer bij ons geregistreerd. Ook kan het gebruik van sommige producten, zoals een connected bike, en het gebruik van bepaalde mobiele apps, leiden tot de verwerking van persoonsgegevens. Daarnaast worden sommige gegevens vastgelegd bij een bezoek aan onze (merk)website, zoals het IP-adres, de gegevens van het gebruikte apparaat en de bekeken items. Contact opnemen met ons, zoals het aanvragen van een brochure of indienen van een garantieclaim, kan ook leiden tot de verwerking van persoonsgegevens.

 

Verwerkte persoonsgegevens, doel(en) en verwerkingsgrondslag

Hieronder gaan wij per product of dienstverlening in op de soort persoonsgegevens die worden verwerkt, met welk(e) doel(en) wij de persoonsgegevens verwerken en de verwerkingsgrondslag die wij hebben voor het verwerken van de persoonsgegevens.

 

Koop en gebruik van onze producten en diensten[1]

Wij verzamelen en verwerken de volgende gegevens over u:

 • Contactgegevens, waaronder uw naam, huisadres, telefoonnummer(s), e-mailadres;
 • Login- en accountgegevens, waaronder schermnaam, wachtwoord, unieke ID, contactpersoonsgegevens voor noodgevallen, logs van telefoongesprekken en alle correspondenties, betalingsgegevens, GPS-gegevens, systeemgebruikerslogs en (contract) identificatienummers;
 • Persoonsgegevens, waaronder geslacht, geboortedatum, aankoopgeschiedenis, betalings- en creditcardgegevens;
 • Gegevens over fysieke kenmerken, waaronder gewicht en lichaamsafmetingen, en door u verstrekte of door een app gegenereerde fitness-activiteitgegevens, waaronder begrepen gebruikerslogs, afstand, tijd en GPS-locatie;
 • Contactgegevens van uw noodgeval- en/of verzekeringscontacten indien u gegevens verstrekt van andere personen dan uzelf, zoals hun naam, mobiele telefoonnummer en e-mailadres;
 • Wij kunnen aanvullende gegevens van u verzamelen om bepaalde functies in onze app te activeren, bijvoorbeeld uw fietsroute, sensorgegevens (indien u verbinding maakt met uw eigen sensorapparatuur), uw contacten om u te kunnen laten communiceren met uw vrienden of uw inloggegevens voor sociale netwerken om inhoud van onze app op een sociaal netwerk te posten.

 

Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het sluiten van contracten, het leveren van producten en/of diensten en uitvoeren van administratieve processen (waaronder begrepen facturatie en incasso, systeemvoorziening, hardware- en software-upgrades, kredietcontroles, technische ondersteuning).
 • Leasecontracten: wij gebruiken uw gegevens om service te verlenen, zoals onderhoud en terugroepacties, voor onze geleasede producten en om u op de hoogte te houden van de looptijd van uw contract. Bovendien kunnen wij uw gegevens gebruiken voor commerciële doeleinden, zoals commerciële aanbiedingen.
 • Communicatie en marketing: wij communiceren met u via onze app, de telefoon, per e-mail en/of per post voor (routinematige) service, onderhoudsdoeleinden en marketingberichtgeving over onze producten en diensten. Daarnaast verstrekken wij u informatie over fietsomstandigheden zoals routinggegevens of, in geval van nood, een trigger. Telefoongesprekken (bijv. in- en uitgaande klantenservice) kunnen worden opgenomen voor documentatie-, kwaliteits- en/of trainingsdoeleinden.
 • Wij kunnen (geaggregeerde) klantgegevens gebruiken voor prestatieanalyses van onze producten en diensten voor de verdere ontwikkeling van deze producten en diensten (waaronder begrepen: verzekering, onderhoud en monitoring), voor het optimaliseren van onze productportfolio en voor marketingactiviteiten voor toekomstige klanten.
 • Om uw fiets via onze app ​vanaf uw mobiele apparaat te kunnen volgen; dit omvat bijvoorbeeld gebruikerslogs, alert-status, GPS-tracking, Geofencing, log uw route, vind mijn fiets, communiceren met andere gebruikers en het plannen van uw training, indien wij deze functionaliteiten hebben ontgrendeld en u deze heeft geactiveerd.
 • Meldingslogs: wanneer u waarschuwingsmeldingen (de-)activeert, bewaren wij daarvan een logbestand, wij zullen contact opnemen met uw noodgevalcontacten indien de noodgevalmelding wordt geactiveerd en wij u niet kunnen bereiken. Als u ons persoonsgegevens verstrekt van noodgevalcontacten, verklaart u uw noodgevalcontacten hierover te hebben geïnformeerd. Zodat wij hun persoonsgegevens mogen en zullen gebruiken voor noodgevallen. Het is in uw eigen en in ons belang dat wij hun persoonsgegevens verwerken, voor zover dat is toegestaan, ​​onder en in overeenstemming met de voorwaarden van deze privacyverklaring. Nadat wij de persoonsgegevens van uw noodgevalcontacten hebben verzameld en als zij nog niet over onze privacyverklaring beschikken, zullen wij deze doen toekomen.
 • Kinderen: wij houden ons aan de toepasselijke wetgeving en staan ​​niet toe dat kinderen zich zelfstandig registreren op onze app als zij de wettelijke leeftijdsgrens die daarvoor geldt nog niet hebben bereikt. Wij vragen de ouders om toestemming voor kinderen die willen deelnemen aan onze ervaringen en evenementen.

 

In de meeste gevallen is de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd op het uitvoeren van een overeenkomst (onze contractuele verplichting om onze producten en/of diensten aan u te verstrekken). In sommige gevallen is het (gedeeltelijk) gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang of op basis van de door u gegeven toestemming.

 

(Online) offerte of aanvraag

Wij verzamelen en verwerken de volgende gegevens van u:

 • Uw naam, huisadres, telefoonnummer, e-mailadres, huidige contractgegevens (indien u een bestaande klant bent) en een algemene beschrijving van uw interesses.

 

Wij gebruiken uw gegevens voor het volgende doel:

 • Om u een offerte te doen of om uw aanvraag te behandelen.

 

Het gebruik van uw gegevens zoals hierboven beschreven is gebaseerd op de toepasselijke privacywetgeving. De verwerking van uw persoonsgegevens voor bovenstaand doel heeft als rechtsgrondslag het uitvoeren van een (pre-)overeenkomst en op basis van de door u gegeven toestemming.

 

Gebruik van onze website.

Raadpleeg onze Cookieverklaring voor meer informatie over welke persoonsgegevens wij van u verzamelen wanneer u onze website bezoekt of mobiele apps gebruikt.

 

Marketing

Wij verzamelen en verwerken de volgende persoonsgegevens van u:

 • Uw naam, huisadres, telefoonnummer, e-mailadres en land van verblijf.
 • Wij kunnen eveneens als onderdeel van onze data-analyse uw interesses, gegevens over eerdere aankopen en gebruik van onze services vastleggen zodat wij de wijze waarop wij ons bedrijf runnen, kunnen verbeteren en een betere service kunnen bieden.

 

Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doelen:

 • Wij gebruiken uw persoonsgegevens om u direct-marketing berichten over onze producten en diensten te sturen. Dit kan zijn in de vorm van e-mail, notificaties van mobiele apps, post, sms, telefoon of gerichte online advertenties.
 • Wij kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken om u een enquête te sturen om onze services en/of marktonderzoeksdoeleinden te verbeteren. U hebt altijd de keuze om wel of niet deel te nemen aan onze marktonderzoeken.

 

In de meeste gevallen is de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketing gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang, hoewel dat in sommige gevallen (bijvoorbeeld wanneer dat wettelijk vereist is) gebaseerd is op uw toestemming.

 

Gegevens die wij van derden verzamelen

Wij ontvangen leadgegevens van externe partnerbedrijven, zoals:

 

Online marketing

Wij verzamelen uw online zoek- en klikgedrag (na toestemming) en gebruiken deze leadgegevens om onze diensten bij u onder de aandacht te brengen, wanneer u uitdrukkelijk (eerder) heeft aangegeven gecontacteerd te willen worden voor marketingdoeleinden. Wij bieden u de mogelijkheid om u op elk gewenst moment af te melden indien u van gedachten verandert.

 

Dealers

Klanten kopen onze producten en diensten grotendeels via erkende dealers en andere wederverkopers. Deze dealers en wederverkopers zijn onafhankelijke partijen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van klantgegevens door erkende dealers en andere wederverkopers. Dealers en wederverkopers verwerken uw persoonsgegevens in verband met de verkoop van onze producten en diensten onder hun eigen verantwoordelijkheid. Lees hun eigen privacy-verklaringen voor meer informatie.

 

Openbaarmaking van uw gegevens

Gegevens delen

 • U deelt uw gegevens zelf: wanneer u bepaalde sociale functies in onze mobiele app gebruikt, via de mobiele app contact maakt met derden of inhoud op websites van derden gebruikt. U kunt een openbaar profiel aanmaken welke gegevens kan bevatten zoals uw schermnaam en u kunt inhoud delen met uw vrienden of met iedereen, waaronder begrepen gegevens over uw Connected Bike-activiteit. Als u ervoor kiest om dit te doen, zijn wij niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door die derden; voor meer informatie kunt u de privacy-verklaringen van deze derden lezen.
 • Wij delen uw gegevens: wij kunnen uw gegevens delen met andere entiteiten van Accell Group, externe dienstverleners die namens ons gegevens verwerken en met andere derden, indien en voor zover dat nodig is, bijvoorbeeld om te voldoen aan een verzoek van de overheid of een gerechtelijk bevel. Daarnaast kunnen gegevens ook worden gedeeld ter voorkoming van illegaal gebruik van onze producten of mobiele app, schending van de algemene voorwaarden, om onszelf te verdedigen tegen claims van derden en/of bij het voorkomen of onderzoeken van fraude (bijvoorbeeld als onze producten worden nagemaakt).

 

Wij zullen gegevens ook op uw verzoek en/of wanneer u uw toestemming daarvoor heeft gegeven delen met andere derden. Deze partijen kunnen leveranciers van gerelateerde producten zijn, zoals fiets- of ziektekostenverzekeringen, fietsvakanties, onderhoud onderweg, hotel of catering, wellness-arrangementen, enz.

 

Het delen van gegevens met andere groepsmaatschappijen of gelieerde ondernemingen gebeurt in het kader van de levering van onze producten en diensten. Voor onze bedrijfsactiviteiten kunnen de vaardigheden en middelen van andere bedrijven nodig zijn. Wij zijn met deze bedrijven vergelijkbare wettelijke verplichtingen overeengekomen met betrekking tot het verwerken en beschermen van uw gegevens.

 

Indien wij of het overgrote deel van onze activa door een derde worden overgenomen, dan worden uw gegevens overgedragen aan de nieuwe eigenaar. De nieuwe eigenaar is onderworpen aan dezelfde wetten met betrekking tot uw gegevens als wij. Indien wij een bedrijf of activa aan een derde verkopen, dan verstrekken wij uw gegevens aan de potentiële koper van dat bedrijf of die activa.

 

Overdracht van uw gegevens naar het buitenland

Wij slaan uw gegevens op binnen de Europese Economische Ruimte (EER) of in landen met een adequaat beveiligingsniveau voor de verwerking en bescherming van gegevens. De wetgeving in deze landen is gelijk aan die in Nederland.

 

Wanneer wij uw gegevens delen met bedrijven die zijn gevestigd buiten (i) de EER of (ii) landen met een adequaat beveiligingsniveau voor de verwerking en bescherming van gegevens, dan eisen wij contractueel van deze bedrijven dat zij uw gegevens op een vergelijkbare basis als wij behandelen. In deze gevallen zullen wij er voor zorgdragen dat de overgedragen gegevens worden beschermd. Verdere informatie over overdrachten, waaronder begrepen kopieën van de veiligheidsmaatregelen die wij gebruiken, zijn op verzoek bij ons verkrijgbaar.

 

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Wij verwerken en bewaren gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel / de doelen waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen. Wanneer wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, zullen wij die veilig verwijderen in overeenstemming met ons beleid inzake gegevensbewaring. In bepaalde omstandigheden wanneer u zich afmeldt voor marketing, kunnen wij uw gegevens onderdrukken zodat we weten dat we u in de toekomst niet meer moeten contacteren. Als er wettelijke bewaartermijnen gelden, worden deze termijnen in acht genomen.

 

Hoe beveiligen wij consumentengegevens?

Wij hebben een Information Security Policy opgesteld en technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerd verlies, misbruik, wijziging , vernietiging of elke andere vorm van onwettige verwerking. Dit strekt zich zowel uit over de afspraken met onze (IT-)leveranciers, als de inrichting van onze ICT-omgeving. Verder zijn gegevens alleen toegankelijk voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en zij zijn verplicht om vertrouwelijk en zorgvuldig met de gegevens om te gaan.

 

Onder de maatregelen vallen onder andere:

 • Organisatorische beveiliging
 • Fysieke beveiliging
 • Netwerkbeveiliging
 • Apparaat beveiliging
 • Server beveiliging
 • Logische toegangscontrole
 • Beschikbaarheid van data

 

Als u hierover vragen heeft of als u misbruik vermoedt, kunt u een e-mail sturen naar security@accell-it-services.com.

 

Uw rechten

Op grond van de AVG, heeft u het recht om ons te vragen om:

 • Inzage in de gegevens die wij van u verwerken;
 • Informatie te ontvangen over de verwerking van uw gegevens;
 • Informatie te laten corrigeren die feitelijk onjuist is;
 • Onvolledige informatie compleet te maken wanneer dat nodig is voor het doel waarvoor de gegevens worden verwerkt;
 • (Bepaalde) gegevens onder omstandigheden te laten verwijderen;
 • Bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens;
 • Toestemming voor het gebruik van uw gegevens in te trekken;
 • Ons te vragen uw gegevens over te dragen aan een andere partij, voor zover dit technisch mogelijk is;
 • Een klacht in te dienen bij de bevoegde organisatie die in Nederland toezicht houdt op naleving van de privacywetgeving. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). We vragen u wel om eerst contact met ons op te nemen om te kijken of we uw klacht kunnen oplossen.

 

Contact en klachten

Met vragen, verzoeken of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar privacy@accell.nl.

 

Disclaimer

Typ- en spelfouten voorbehouden. We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Wij raden u aan deze pagina daarom geregeld te raadplegen zodat u altijd van de laatst geldende versie op de hoogte bent. Deze privacyverklaring is in november 2021 geüpdatet.

 

[1] (waaronder begrepen https://www.batavus.be